nsno 發表於 2018-5-16 17:36:10

Fuko~ 發表於 2018-5-16 17:16
Everton Football Club can confirm that Sam Allardyce has left his role as manager.Professor Denise ...

客氣說話個個都識講啦;P
唔通出個statement屌柒佢咩

chanpo1974 發表於 2018-5-16 17:56:54

大SAM已走, 但MARCO SILVA單野搞成咁, 分分又要賠錢買人,
像朗勞高文一樣, 其實市場上是否真的沒選擇?
其實SILVA份履歷又沒什麼實績, 這種少帥其實市場上有很多,
反而有奪冠往績的領隊就沒什麼選擇, 有都未必想來愛華頓

barker 發表於 2018-5-16 17:59:27

chanpo1974 發表於 2018-5-16 17:56
大SAM已走, 但MARCO SILVA單野搞成咁, 分分又要賠錢買人,
像朗勞高文一樣, 其實市場 ...

Paulo Fonseca odds 都好熱

Fuko~ 發表於 2018-5-16 18:24:47

nsno 發表於 2018-5-16 17:36
客氣說話個個都識講啦
唔通出個statement屌柒佢咩

朗奴高文個陣連thank you都廢事講...起碼家下做足門面野先。我最唔想球隊同大Sam鬧著交分手。

nsno 發表於 2018-5-16 19:13:19

Fuko~ 發表於 2018-5-16 18:24
朗奴高文個陣連thank you都廢事講...起碼家下做足門面野先。我最唔想球隊同大Sam鬧著交分手。 ...

其實都係
我覺得大sam係有少少慘嘅(似俾人用完嘅安全套咁⋯⋯)
但冇計,佢太保守喇,睇完最尾嗰場連我都頂唔順想佢走
收6M都算好來好去

nsno 發表於 2018-5-16 19:17:59

Fuko~ 發表於 2018-5-16 18:24
朗奴高文個陣連thank you都廢事講...起碼家下做足門面野先。我最唔想球隊同大Sam鬧著交分手。 ...

不過高文嘅罪孽點都大過大sam:@

Fuko~ 發表於 2018-5-16 19:22:30

nsno 發表於 2018-5-16 19:13
其實都係
我覺得大sam係有少少慘嘅(似俾人用完嘅安全套咁⋯⋯)
但冇計,佢太保守喇,睇完最尾嗰場連我 ...

唔好話用完即棄啊,話哂都叫帶我地上番第八。
好似個陣osman同拔爺似樣的聲明都冇就同人88左...
係,佢地未夠班同球隊行落去,但冇功都有勞...
好黎好去,出份聲明多謝呢d門面野路係禁難je。

barker 發表於 2018-5-16 19:34:56

老莫剛剛被西咸炒左

Forever_Fan 發表於 2018-5-16 19:37:35

Fuko~ 發表於 2018-5-16 18:24
朗奴高文個陣連thank you都廢事講...起碼家下做足門面野先。我最唔想球隊同大Sam鬧著交分手。 ...

好來好去,以moshiri 選領隊的眼光,話唔定將來有求大Sam的,雙贏就最好。

barker 發表於 2018-5-16 19:42:07

Forever_Fan 發表於 2018-5-16 19:37
好來好去,以moshiri 選領隊的眼光,話唔定將來有求大Sam的,雙贏就最好。

莫耶斯剛被炒
頁: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18
查看完整版本: 愛華頓轉會討論區 2018-2019球季